foto Maria Elena Diaz Fernandez
MARIA ELENA DIAZ FERNANDEZ
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: CIÈNCIA DE LA COMPUT. I INT. ARTIFICIAL
Departament: Informàtica
(9635) 43063
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Divendres de 11:30 a 14:30. DESPACHO ETSE 1.3.28
Segon quadrimestre
Dimecres de 09:00 a 12:00. DESPACHO ETSE 1.3.28
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València