foto Pilar Domingo Calap
PILAR DOMINGO CALAP
PI-Invest Cont Ramon y Cajal
:
Departament: Institut de Biologia Integrativa de Sistemes (I2SYSBIO)
(9635) 43261
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Segon quadrimestre
Dijous de 10:00 a 12:00. DESPACHO 1.1.3 I2SYSBIO, PARC CIENTÍFIC, PATERNA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València