foto Maria Dolores Bernal Membrilla
MARIA DOLORES BERNAL MEMBRILLA
PDI Titular d'Universitat
Secretari/a de Departament
Àrea de coneixement: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
Departament: Bioquímica i Biologia Molecular
(9635) 43440
Asignatures impartides i modalitats docents
34068 - Bioquímica ISeminaris, Laboratori, Teoria, Tutories
34077 - Bioquímica IILaboratori
Tutories
Anual
Dimarts de 16:30 a 18:00. 42-FAC BIOLOGICAS,EDIF A-2º
Anual
Dijous de 16:30 a 18:00. 42-FAC BIOLOGICAS,EDIF A-2º
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València