foto Ignacio Durban Martin
IGNACIO DURBAN MARTIN
PDI Ajudant Doctor/A
Àrea de coneixement: DRET CONSTITUCIONAL
Departament: Dret Constitucional, Ciència Política i de l'Administració
Asignatures impartides i modalitats docents
34957 - Dret constitucionalTeòric-Pràctic
34994 - Treball fi de grau en Ciències Polítiques i de l'Administració PúblicaTreball fi d'estudis
35199 - Dret constitucional ITeòric-Pràctic
35229 - Treball fi de grauTreball fi d'estudis
44685 - El debat actual sobre la forma de govern, la forma d'estat i els models de democràciaTeoria
44694 - Treball final de màsterTreball fi d'estudis
Tutories
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.