foto Jordi Elena Marti
JORDI ELENA MARTI
PDI-Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: DRET FINANCER I TRIBUTARI
Departament: Dret Financer i Història del Dret
Asignatures impartides i modalitats docents
35225 - Pràctica tributària - Grau en DretTeòric-Pràctic
35229 - Treball fi de grauTreball fi d'estudis