foto Estefania Lopez Requena
ESTEFANIA LOPEZ REQUENA
PDI-Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
Departament: Didàctica i Organització Escolar
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Divendres de 09:00 a 11:30. FILOSOFIA - 601A - 963983601
Segon quadrimestre
Dijous de 10:30 a 13:00. FILOSOFIA - 601A - 963983601
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València