foto Esther Fernandez Lopez
ESTHER FERNANDEZ LOPEZ
PDI Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA
Departament: Didàctica de la Llengua i la Literatura
Asignatures impartides i modalitats docents
33606 - Llengua espanyola per a mestresTeòric-Pràctic
33616 - Formació literària en l'aula d'educació infantilTeòric-Pràctic
33617 - Iniciació a la lectura i a l'escripturaTeòric-Pràctic
Tutories
Anual
Dilluns de 11:30 a 13:00. ONTINYENT
Segon quadrimestre
Dimecres de 10:00 a 11:00. ONTINYENT
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València