foto Estefania Ferrer Caraco
ESTEFANIA FERRER CARACO
PDI-Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
Departament: Medicina Prev. i Salut Púb., C. Aliment., Toxic. i Med.Legal
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 18:00 a 20:30. FACULTAT DE MEDICINA I ODONTOLOGIA
Segon quadrimestre
Dilluns de 17:30 a 20:00. FACULTAT DE MEDICINA I ODONTOLOGIA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València