foto Sabrina Femenia Mulet
SABRINA FEMENIA MULET
PDI-Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
Departament: Direcció d'Empreses 'Juan José Renau Piqueras'
31063
Biografia

[Biografía, versión valenciana]

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 09:30 a 12:30. 1P02A
Segon quadrimestre
Dimarts de 12:00 a 15:00. 1P02A
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València