foto Roberto Fernandez Moran
ROBERTO FERNANDEZ MORAN
PI Invest Cont Vali
D
:
Departament: ERI Laboratori de Processament d'Imatges (IPL)
(9635) 43676
Asignatures impartides i modalitats docents
34794 - Expressió gràficaLaboratori
34920 - Expressió gràficaLaboratori
43076 - Tecnologia de la informació i la comunicacióAula Informàtica
Tutories
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.