foto Francesc Jesus Hernandez Dobon
FRANCESC JESUS HERNANDEZ DOBON
PDI-Titular d'Universitat
Director/a de Departament
Àrea de coneixement: SOCIOLOGIA
Departament: Sociologia i Antropologia Social
http://www.uv.es/fjhernan
961625329
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 13:30 a 14:30. 3D16
Primer quadrimestre
Divendres de 13:30 a 14:30. 3D16
Segon quadrimestre
Dijous de 10:00 a 12:00. 3P16
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València