foto Francisco Arenas Dolz
FRANCISCO ARENAS DOLZ
PDI-Titular d'Universitat
Director/a de Departament
Àrea de coneixement: FILOSOFIA MORAL
Departament: Filosofia
Despatx 610 Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació Avda. Blasco Ibáñez 30 46010 València
(9639) 83731
Biografia

Nascut a València (1978). Professor Titular de Filosofia Moral en la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació. Llicenciat en Estudis Eclesiàstics per la Facultat de Teologia 'Sant Vicent Ferrer' de València. Llicenciat en Filologia Clàssica i llicenciat i doctor en Filosofia per la Universitat de València amb premi extraordinari de doctorat. Va obtindre un segon doctorat en Filosofia per la Universitat de Bolonya.

Les seues línies d'investigació se centren en temes relacionats amb l'ètica i la filosofia política, la retòrica, l'hermenèutica i la filosofia de l'art de viure, el pensament de Nietzsche, el seu context i recepció, els estudis cívics i les humanitats digitals. Pertany al grup d’investigació ETIDEMO (Ètiques Aplicades i Democràcia). És autor de nombrosos llibres, capítols de llibres i articles en revistes nacionals i estrangeres.

Ha format part de més de deu projectes d'investigació nacionals i internacionals, entre els quals cal destacar el projecte Generació de Coneixement-2021 ‘Conflictes armats i crisis humanitàries: les humanitats i ciències socials davant els desafiaments de la seguretat multidimensional' (MCI) i dos projectes en el programa Prometeu.

Ha dirigit 7 tesis doctorals, 5 de les quals tenen menció internacional.

Ha realitzat estades en centres de reconegut prestigi a París, Torí, Bolonya, Friburg, Magúncia, Estocolm, Ginebra, Oxford, Washington, Boston i Ciutat de Mèxic. Ha sigut becari del Real Col·legi d'Espanya i de la Fundació Alexander von Humboldt.

Té reconeguts tres sexennis d'investigació. Ha sigut membre de la Junta Directiva de la Secció de Castelló i València de la Societat Espanyola d'Estudis Clàssics SEEC).

En la Universitat de València és director del Departament de Filosofia des de 2019 i coordina l'Itinerari en Filosofia i el Curs d'Alts Estudis en Pensament i Cultura de l'Antiguitat Clàssica (ANCLA) del Programa Universitari La Nau Gran.

Ha impartit docència en titulacions de grau i màster oficial, així com nombrosos cursos d'extensió universitària, en la Universitat de València i en altres universitats espanyoles i estrangeres.

Ha format part de nombrosos projectes d'innovació docent, entre els quals cal destacar Ethos Living Lab - Ètica i Professions, impulsat per la Universitat de València.

Així mateix, ha liderat projectes de cooperació que han tingut com a resultat diferents publicacions.

També ha participat en congressos i jornades de caràcter docent i en programes de dinamització i millora de la docència. Té reconeguts quatre quinquennis docents, destacant la qualificació d'Excel·lent del nivell avançat en l'últim període avaluat.

Ha sigut avaluador dels programes Erasmus+, Turing Scheme, COST, ENI CBC Med, EACEA, Horitzó 2020 i Horitzó Europa.

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dilluns de 10:00 a 13:00. ÀREA FILOSOFIA MORAL - DESPATX 610
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Activitats
Altres Publicacions
Activitats anteriors
Estades a Centres de Recerca
Línies d'activitat
Conferències
Participacions a Congressos
Participació en Comitès i Representacions
Projectes
Tesis, tesines i treballs
Textos del currículum