foto Victor Garrigos Contelles
VICTOR GARRIGOS CONTELLES
PI-Invest Formacio Atraccio Talent
:
Departament: Institut de Biologia Integrativa de Sistemes (I2SYSBIO)
Laboratorio de Biotecnología de Levaduras Industriales (Lab 3.1) Instituto de Biologia Integrativa de Sistemas Parc Cientific Universitat de València Av. Agustín Escardino 9 Paterna 46980 Valencia
Biografia

La meua vinculació amb la Universitat de València va començar amb els estudis en el Grau de Biotecnologia. Durant aquests anys vaig descobrir el meu interés per la investigació, especialment, en el sector alimentari i industrial. Posteriorment, vaig començar el Màster en I+D en Biotecnologia i Biomedicina (UV) per continuar amb la meua formació i endinsar-me en el món de la investigació. En aquest període de temps vaig desenvolupar el meu Treball Final de Màster en l'Institut de Biologia Integrativa de Sistemes (I2SysBio), centrat en l'estudi de la regulació redox del metabolisme en llevats vínics. Al finalitzar, vaig iniciar els meus estudis de doctorat en l'I2SysBio, concretament, en el grup de Biotecnologia de Llevats Industrials, gràcies a la concessió inicial d'un contracte predoctoral (ACIF20) de la Generalitat Valenciana i a la concessió posterior d'un contracte predoctoral Atracció de Talents 2020 de la Universitat de València. L'objectiu principal d'aquesta tesi doctoral és estudiar la regulació de diferents proteïnes redox en llevats vínics, analitzant quin impacte tenen sobre el metabolisme d'aquests microorganismes en les diferents etapes del seu ús industrial. Açò podria conduir a la selecció i millora tant de llevats enològics com de les seues condicions de creixement, possibilitant la seua transferència a la indústria.

Formació

  • Graduat en Biotecnologia per la UV (2014-2018)
  • Màster en Recerca i Desenvolupament en Biotecnologia i Biomedicina per la UV (2018-2019)
  • Investigador predoctoral en Biomedicina i Biotecnologia per la UV (2020-actualitat).
Asignatures impartides i modalitats docents