foto Vicente Alberto Garcia Moreno
VICENTE ALBERTO GARCIA MORENO
PDI-Titular d'Universitat
Director/a de Departament
Àrea de coneixement: DRET FINANCER I TRIBUTARI
Departament: Dret Financer i Història del Dret
(9638) 28170
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories (curs 2021 - 2022)
Anual
Dimarts de 10:00 a 12:00. EDIF.DEPART.OCCIDEN. 2ª PLANTA DESP. 2B02
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Publicacions