foto Xavier Garcia Masso
XAVIER GARCIA MASSO
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ CORPORAL
Departament: Didàctica de l'Educació Física, Artística i Música
(9638) 64694
Asignatures impartides i modalitats docents
33647 - Didàctica de l'educació física de l'educació primària - Grau en Mestre/a en Educació PrimàriaTeòric-Pràctic
33667 - Didàctica de les habilitats perceptivomotrius i bàsiques - Grau en Mestre/a en Educació PrimàriaTeòric-Pràctic
33697 - Pràctiques escolars d'educació primària I - Grau en Mestre/a en Educació PrimàriaPrácticum
33698 - Pràctiques escolars d'educació primària II - Grau en Mestre/a en Educació PrimàriaPrácticum
33699 - Pràctiques escolars d'educació primària III - Grau en Mestre/a en Educació PrimàriaPrácticum
33700 - Treball final de grau: mestre/a en educació primària - Grau en Mestre/a en Educació PrimàriaTreball fi d'estudis
42252 - Treball fi de màster: Especialitat d'educació física - Màster Universitari en Professor/a d'Educació SecundàriaTreball fi d'estudis
42390 - Investigació quantitativa - Màster Universitari en Investigació i Intervenció en Ciències de l'Activitat Física i l'EsportAula Informàtica
42393 - Investigació aplicada II - Màster Universitari en Investigació i Intervenció en Ciències de l'Activitat Física i l'EsportTeoria
42394 - Treball fi de màster - Màster Universitari en Investigació i Intervenció en Ciències de l'Activitat Física i l'EsportTreball fi d'estudis
43475 - Mètodes d'investigació didàctica - Màster Universitari en Investigació en Didàctiques EspecífiquesAula Informàtica
43491 - Treball fi de màster - Màster Universitari en Investigació en Didàctiques EspecífiquesTreball fi d'estudis
Tutories
Segon quadrimestre
Dimarts de 11:00 a 14:00. DESPATX 4.06 FAC. DE MAGISTERI. TARONGERS. TELÈF.: (9638) 64694
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes