foto Xavier Garcia Masso
XAVIER GARCIA MASSO
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ CORPORAL
Departament: Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal
(9638) 64694
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dilluns de 11:00 a 12:30. DESPATX 4.06 FAC. DE MAGISTERI. TARONGERS. TELÈF.: (9638) 64694
Anual
Dimecres de 11:00 a 12:30. DESPATX 4.06 FAC. DE MAGISTERI. TARONGERS. TELÈF.: (9638) 64694
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes