foto Wenceslao Garcia Puchades
WENCESLAO GARCIA PUCHADES
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ CORPORAL
Departament: Didàctica de l'Educació Física, Artística i Música
Departament de Didàctica de l'Expressió Musical,Plàstica i Corporal Facultat de Magisteri Universitat de València Avda. dels Tarongers, 4 46022-VALÈNCIA Tel. 961625488 Despatx D04.21
(9616) 25488
Biografia

Wenceslao García Puchades es Licenciado en Educación Física y Filosofía, y Doctor en Arte e Investigación. En la actualidad ejerce como profesor en la Universidad de Valencia. Su investigación se ha centrado en el estudio de la relación entre la filosofía y la educación estética y política. En la actualidad dirige un proyecto de investigación sobre la educación para una radicalización de la democracia a través de las prácticas artísticas y los conflictos sociales.

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dimecres de 11:30 a 14:30. DESPATX 4.21 FAC. DE MAGISTERI. TARONGERS. TELÈF.: (9616) 25488
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Activitats anteriors
Estades a Centres de Recerca
Participacions a Congressos
Participació en Comitès i Representacions
Projectes
Tesis, tesines i treballs