foto Roberto Gil Saura
ROBERTO GIL SAURA
PDI Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: COMERCIALITZACIÓ I INVESTIG. DE MERCAT
Departament: Comercialització i Investigació de Mercats
1.F.06
(9638) 28329
649155059
963828312 (D)
Asignatures impartides i modalitats docents
35145 - Pràctiques externesPrácticum
40101 - Tècniques multivariants d'investigació de mercatsTreballs en grup, Seminaris, Aula Informàtica
40110 - Gestió de projectes d'investigació comercialAula Informàtica
40112 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
44476 - Màrqueting i logísticaTeoria, Tutories
44489 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
44490 - Pràctiques externesPrácticum
Tutories
Primer quadrimestre
Divendres de 08:00 a 09:00. 1F06
Primer quadrimestre
Divendres de 14:00 a 16:00. 1F06
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València