foto Vicent Girbes Juan
VICENT GIRBES JUAN
PDI Ajudant Doctor/A
Àrea de coneixement: TECNOLOGIA ELECTRÒNICA
Departament: Enginyeria Electrònica
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (ETSE-UV) Departament d'Enginyeria Electrònica, Despatx 3.3.6 Av. Universitat, s/n. 46100 Burjassot (València) Spain (9635)43388
Asignatures impartides i modalitats docents
34929 - Dinàmica i controlLaboratori
34931 - Oficina tècnicaPràctiques, Teoria
34932 - Organització i gestió de la produccióTeoria
34934 - Màquines elèctriquesPràctiques, Teoria
34943 - Control digitalLaboratori
34944 - Automatització avançadaLaboratori
34946 - Projecte fi de grau en Enginyeria Electrònica IndustrialTreball fi d'estudis
36420 - Senyals i sistemesLaboratori
44291 - ProjectesLaboratori
Tutories
Segon quadrimestre
Dilluns de 16:00 a 17:30. DESPATX 3.3.6
Segon quadrimestre
Dimarts de 16:00 a 17:30. DESPATX 3.3.6
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València