foto Gonzalo Mateo Garcia
GONZALO MATEO GARCIA
PI Invest Formacio Predoc Ministeri
:
Departament: ERI Laboratori de Processament d'Imatges (IPL)
Asignatures impartides i modalitats docents
36414 - Dades, ciència i societatLaboratori
36423 - Tractament de les dadesLaboratori
44658 - Big DataTeòric-Pràctic
Tutories
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.