foto Irene Moya Mata
IRENE MOYA MATA
PDI-Ajudant Doctor/A
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ CORPORAL
Departament: Didàctica de l'Educació Física, Artística i Música
Facultat de Magisteri. Campus Tarongers. Avd. dels Tarongers, 4, 46022 València Despatx 04.17 (9616) 25598
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dimecres de 12:00 a 15:00. DESPATX 4.16 FAC. DE MAGISTERI. TARONGERS. TELÈF.: (9616) 25598
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Activitats anteriors
Participacions a Congressos
Patents, Programari i Bases de dades
Projectes
Tesis, tesines i treballs