foto Juan Jose Camarena Miñana
JUAN JOSE CAMARENA MIÑANA
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: MICROBIOLOGIA
Departament: Microbiologia i Ecologia
(9638) 64905
94905 (T)