foto Julian Carretero Asuncion
JULIAN CARRETERO ASUNCION
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: FISIOLOGIA
Departament: Fisiologia
(9635) 43811
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 15:00 a 18:00. 2.69. FACULTAD DE FARMACIA.
Segon quadrimestre
Dimecres de 15:00 a 18:00. 2.69. FACULTAD DE FARMACIA.
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València