foto Jose Diaz Barahona
JOSE DIAZ BARAHONA
PDI-Titular d'Escola Universitaria
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ CORPORAL
Departament: Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal
Despacho 15 (4ª planta)
(9616) 25133
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 16:30 a 19:30. DESPATX 4.15 FAC. DE MAGISTERI. TARONGERS. TELÈF.: (9616) 25133
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València