foto Jesus Ignacio Silla Llopes
JESUS IGNACIO SILLA LLOPES
PDI-Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUC.
Departament: Dret Financer i Història del Dret
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 17:30 a 19:00. 2A09
Segon quadrimestre
Dimecres de 16:00 a 17:30. 2A09
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València