foto Jesus Vicente de Julian Ortiz
JESUS VICENTE DE JULIAN ORTIZ
PDI Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: QUÍMICA FÍSICA
Departament: Química Física
(9635) 43279
Asignatures impartides i modalitats docents
34063 - FisicoquímicaTeoria, Tutories
34092 - Treball Final de Grau de FarmàciaTreball fi d'estudis
34192 - Aplicacions informàtiques en químicaAula Informàtica, Tutories
34196 - Laboratori de química física ILaboratori, Tutories
34212 - Pràctiques en empresaPrácticum
34917 - Química ILaboratori
36472 - Treball Fí de Grau en QuímicaTreball fi d'estudis
Tutories
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València