foto Jose Antonio Calañas Continente
JOSE ANTONIO CALAÑAS CONTINENTE
PDI Titular d'Universitat
Director/a de Departament
Àrea de coneixement: FILOLOGIA ALEMANYA
Departament: Filologia Anglesa i Alemanya
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Departament de Filologia Anglesa i Alemanya Despatx 073 Avda. Blasco Ibáñez, 32 E-46010 Valencia
(9616) 25661
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
35626 - Traducció especialitzada alemany 1 / espanyol-catalàLaboratori, Teoria
35641 - Treball de fi de grauTreball fi d'estudis
35783 - Treball fi de grauTreball fi d'estudis
40615 - Aprenentatge i ensenyament de la llengua alemanyaTeòric-Pràctic
40617 - Pràcticum: especialitat de llengua alemanyaPràctiques externes
42270 - Treball fi de màster: specialitat de llengua alemanyaTreball fi d'estudis
Tutories
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Altres Mèrits o aclariments
Conferències
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs