foto Jose Cano Leiva
JOSE CANO LEIVA
PI Invest Formacio Predoc Ministeri
:
Departament: ERI Comportament Econòmic-Social (ERI CES)
25508
Asignatures impartides i modalitats docents
35807 - Introducció a l'economiaPràctiques
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 09:00 a 09:45. DESPATX 3E12
Segon quadrimestre
Dilluns de 09:00 a 09:45. DESPATX 3E12
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València