foto Jose David Badia Valiente
JOSE DAVID BADIA VALIENTE
PDI-Titular d'Universitat
Cap de Seccio-Servei
Despatx 4.3.5 Departament d' Enginyeria Química Escola Tècnica Superior d' Enginyeria Universitat de València Av de la universitat, s/n, 46100, Burjassot, València, Spain
44319
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dijous de 11:00 a 14:00. ETSE, 4.3.5
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Projectes
Textos del currículum