foto Josep V. Garcia Raffi
JOSEP V. GARCIA RAFFI
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA
Departament: Didàctica de la Llengua i la Literatura
(9638) 64301
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 10:00 a 13:00. EP 13
Segon quadrimestre
Dilluns de 13:00 a 14:30. EP 13
Segon quadrimestre
Dimecres de 13:00 a 14:30. EP 13
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València