foto Jose Manuel Morante Redolat
JOSE MANUEL MORANTE REDOLAT
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Àrea de coneixement: BIOLOGIA CEL·LULAR
Departament: Biologia Cel·lular, Biologia Funcional i Antropologia Física
(9635) 43251
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories (curs 2021 - 2022)
Segon quadrimestre
Divendres de 09:30 a 12:30. DESPATX 2.12.P4.041. EDIFICI B, 4º PIS, BIOLOGIQUES, PREVIA CONFIRMACIÓ CORREU ELECTRÒNIC
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs