foto Jose Carlos Navarro Ruiz
JOSE CARLOS NAVARRO RUIZ
PDI Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: DRET CONSTITUCIONAL
Departament: Dret Constitucional, Ciència Política i de l'Administració
28939
Asignatures impartides i modalitats docents
35218 - Dret constitucional IITeòric-Pràctic
44684 - Problemes actuals de les fonts del Dret: Jerarquia normativa, interpretació i pluralisme jurídicTeoria
Tutories
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.