foto Jordi Giner Monfort
JORDI GINER MONFORT
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: SOCIOLOGIA
Departament: Sociologia i Antropologia Social
(9638) 28604
Biografia

Jordi Giner Monfort és llicenciat en Sociologia i doctor en Ciències Socials. Ha participat en diversos projectes i contractes d’investigació, del que se’n deriven més de 40 publicacions entre articles, capítols de llibre i monografies. Ha estat investigador convidat a l’Institute for Research into Superdiversity (IRiS-Birmingham). La seua principal línia d’investigació se centra en les migracions de la població britànica, amb especial atenció als moviments de retorn cap al Regne Unit. En els darrers anys ha encetat una nova línia d’investigació sobre sociologia i còmic.

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 10:30 a 13:30. 3D15 DURANT EL 1º CUAT. LES TUTORIES ESTARAN A CÀRREC DEL PROF. FCO. TORRES
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Activitats anteriors
Estades a Centres de Recerca
Participacions a Congressos
Tesis, tesines i treballs