foto Jordi Giner Monfort
JORDI GINER MONFORT
PDI-Titular d'Universitat
Vicedega/Vicedegana / Vicedirector/a Ets
Àrea de coneixement: SOCIOLOGIA
Departament: Sociologia i Antropologia Social
(9638) 28604
Biografia

Jordi Giner Monfort és llicenciat en Sociologia i doctor en Ciències Socials. Ha participat en diversos projectes i contractes d’investigació, del que se’n deriven més de 50 publicacions entre articles, capítols de llibre i monografies. Ha estat investigador convidat a l’Institute for Research into Superdiversity (IRiSI) i la School of Social Policy (ambdues a Birmingham, UK). La seua principal línia d’investigació se centra en les migracions de la població britànica, amb especial atenció als moviments de retorn cap al Regne Unit. En els darrers anys ha encetat una nova línia d’investigació sobre sociologia i còmic.

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 08:30 a 10:30. 3D15
Primer quadrimestre
Dimarts de 14:30 a 15:30. 3D15
Segon quadrimestre
Dimarts de 08:30 a 10:30. 3D15
Segon quadrimestre
Dimarts de 14:30 a 15:30. 3D15
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Altres Activitats
Altres Publicacions
Activitats anteriors
Estades a Centres de Recerca
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs