foto Jorge Gonzalez Garcia
JORGE GONZALEZ GARCIA
PI Invest Disting d'Excel.lencia Cv
:
Departament: Institut de Ciència Molecular (ICMOL)
Despacho 1.10.6. Instituto de Ciencia Molecular (ICMol). C./ Catedrático José Beltrán 2. 46980 Paterna
963543276
Asignatures impartides i modalitats docents
34060 - Química generalLaboratori
36472 - Treball Fí de Grau en QuímicaTreball fi d'estudis
42934 - Tècniques per a l'estudi d'interaccions bioinorgàniquesSeminaris, Laboratori
Tutories
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.