foto Josep Ribes Bertomeu
JOSEP RIBES BERTOMEU
PDI Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: ENGINYERIA QUÍMICA
Departament: Enginyeria Química
Despatx 4.2.3 Departament d'Enginyeria Química Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Avgda. de la Universitat, s/n 46100 BURJASSOT, València
(9635) 43716
Biografia

Doctor Enginyer Químic i Professor Titular d’Universitat al Departament d’Enginyeria Química de la Universitat de València. Des de l’any 2004, ha impartit docència en les titulacions d’Enginyeria Química, Ciències Ambientals, Ciència i Tecnologia d’Aliments, Màster en Enginyeria Ambiental i Màster en Enginyeria Química.

Pertany al grup d’investigació CalAgua des de l’any 1999, on s’ha dedicat a l’estudi del tractament de les aigües residuals i el desenvolupament de noves tecnologies per al tractament més eficient de l’aigua. La seua investigació s’ha centrat en l’estudi experimental en laboratori i plantes pilot de nous processos; el desenvolupament de models matemàtics per a la simulació i l’optimització del funcionament de les depuradores; el desenvolupament de metodologies de calibració dels paràmetres; i el desenvolupament d’algoritmes de control dels processos, basats en l’ús de ferramentes matemàtiques d’intel·ligència artificial. Ha desenvolupat diversos programes informàtics per al control d’experiments de laboratori i plantes pilot, i ha participat en el desenvolupament del programari DESASS, per a la simulació d’EDAR, i LoDif-BioControl, una plataforma estàndard que inclou gran varietat d’algoritmes per al control de processos en EDAR.

Ha dirigit 3 tesis doctorals i ha publicat més de 35 articles en revistes internacionals de prestigi reconegut, una desena d’articles en revistes nacionals i més de 70 contribucions a congressos, la majoria d’ells internacionals. És coautor de 3 programes informàtics comercials registrats a la Universitat de València i també de 5 patents d’invenció.

Els estudis d’investigació s’han centrat en processos de tractament d’aigües residuals urbanes mitjançant sistemes de fangs activats convencionals i reactors biològics de membrana, tant aerobis com anaerobis. Ha participat en un gran nombre de projectes d’investigació aplicada i transferència de tecnologia amb diferents empreses i entitats públiques. I actualment és l’investigador principal per la Universitat de València del projecte LIFE MEMORY, amb el qual es pretén convertir les actuals Estacions Depuradores d’Aigües Residuals en una vertadera Indústria per a l’obtenció de recursos i energia en benefici de la Societat i el Medi Ambient.

Asignatures impartides i modalitats docents
34772 - Enginyeria de processos i productes IPràctiques, Teoria
34781 - Projecte fi de grau en Enginyeria QuímicaTreball fi d'estudis
43811 - Gestió de sòls i sediments contaminatsTreballs en grup, Aula Informàtica, Pràctiques, Teoria, Teòric-Pràctic
43828 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
44435 - Simulació i optimització avançada de processosSeminaris, Laboratori, Pràctiques, Teoria, Tutories
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 11:00 a 12:30. 4.2.3
Segon quadrimestre
Dilluns de 09:30 a 12:30. 4.2.3
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València