foto Juan Ramon Gallego Bono
JUAN RAMON GALLEGO BONO
PDI-Titular d'Universitat
Director/a de Departament
Àrea de coneixement: ECONOMIA APLICADA
Departament: Economia Aplicada
(9638) 28648
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 19:15 a 19:45. DESPATX 2P13 DEPARTAMENT D'ECONOMIA APLICADA
Primer quadrimestre
Dimecres de 12:30 a 14:00. DESPATX 2P13 DEPARTAMENT D'ECONOMIA APLICADA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València