foto Judit Sanchez Simarro
JUDIT SANCHEZ SIMARRO
PI Invest Formacio Predoc Fpu
:
Departament: ERI Biotecnologia i Biomedicina (BIOTECMED)
Asignatures impartides i modalitats docents
33938 - Bioquímica IILaboratori
36456 - BioquímicaLaboratori
Tutories
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.