foto Jordi Valor Abad
JORDI VALOR ABAD
PDI Contractat/Da Doctor/A
Àrea de coneixement: LÒGICA I FILOSOFIA DE LA CIÈNCIA
Departament: Filosofia
Departament de Filosofia Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació Despatx 708 (7a planta) Av: Blasco Ibáñez, 30 46010 València
(9639) 83697
Biografia

Llicenciat i doctor en filosofia per la Universitat de València, on actualment treballa com a contractat doctor al Departament  de Filosofia. Ha realitzat estades de recerca a les universitats de Sheffield, St Andrews, Londres (King's College) i Barcelona. És membre del grup de recerca phrónesis i col·laborador del grup de recerca Logos.

Línies d'investigació

La seva tasca com a investigador es desenvolupa sobretot en les següents àrees: filosofia del llenguatge i de la lògica, lògica filosòfica i teoria del coneixement. La seva tesi doctoral i bona part dels seus treballs acadèmics s'han centrat en l'estudi de l'estructura i la rellevància filosòfica de les paradoxes d'autoreferència. Altres temes d'interés: teories del significat i de la veritat, concepcions relativistes de la veritat, normativitat, coneixement a priori i analiticitat. 

Algunes publicacions

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 19:00 a 20:30. ÀREA DE LÒGICA- DESPATX 708
Primer quadrimestre
Dijous de 19:00 a 20:30. ÀREA DE LÒGICA- DESPATX 708
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València