foto Laura Gil Pelluch
LAURA GIL PELLUCH
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Coordinador/a de Mobilitat
Àrea de coneixement: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ
Departament: Psicologia Evolutiva i de l'Educació
ERI Investigación en Lectura. Dpto. Psicología Evolutiva y de la Educación Despacho F207. Facultad de Psicología. Blasco Ibáñez, 21 46010 Valencia (9639) 83848 laura.gil@uv.es
(9639) 83848
Biografia

Laura Gil Pelluch és professora en el Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació de la Universitat de València i membre de l'Estructura d'Investigació Interdisciplinària sobre la Lectura (ERI-Lectura). Va obtindre el Doctorat en Psicologia amb esment internacional al febrer de 2009 en la Universitat de València. A més, va ser Becària Postdoctoral Juan de la Cierva amb el Grup d'Investigació "Pensament, comprensió i memòria operativa" en la UNED. 

Des de 2011 imparteix docència en l'àmbit de les Necessitats Educatives Especials, principalment en els Graus de Mestre d'Educació Infantil i Primària i en el Màster en Educació Especial. 

La seua carrera investigadora s'ha centrat en l'anàlisi, l'avaluació i la intervenció en els processos de comprensió lectora de textos únics i múltiples.  Posseeix àmplia experiència en el disseny de tasques per a la intervenció i l'avaluació dels processos de comprensió lectora. Ha participat en diversos projectes d'investigació finançats públicament relacionats amb l'avaluació i intervenció en processos de comprensió lectora i els processos executius.

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 11:00 a 14:00. DESPATX D.02.05 FAC. MAGISTERI
Segon quadrimestre
Dilluns de 11:00 a 14:00. DESPATX D2.05 - FACULTAT DE MAGISTERI
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Projectes
Tesis, tesines i treballs