foto Laura Inmaculada Cardona Sanchis
LAURA INMACULADA CARDONA SANCHIS
PDI Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA
Departament: Didàctica de la Llengua i la Literatura
Asignatures impartides i modalitats docents
40515 - Aprenentatge i ensenyament de la llengua anglesaTeòric-Pràctic
40561 - Pràcticum: Especialitat de llengua anglesaPràctiques externes
42255 - Treball fi de màster: Especialitat de llengua anglesaTreball fi d'estudis
Tutories
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València