foto Jorge Lizandra Mora
JORGE LIZANDRA MORA
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Responsables de Gestio Academica
Coordinador/a Titulacio de Grau
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ CORPORAL
Departament: Didàctica de l'Educació Física, Artística i Música
Facultat de Magisteri. Universitat de València. Campus Tarongers. Av/ dels Tarongers, 4 València, 46022 (Spain)
(9616) 25094
Biografia

Sóc Jorge Lizandra Mora, Doctor en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport per la Universitat de València.

En l'actualitat sóc Professor Contractat Doctor al Departament de Didàctica de l'Educació Física, Artística i Música de la Universitat de València. A més forme part del Grup de Investigació Activitat Física, Educació i Societat (AFES).

La meua trajectòria professional s'ha desenvolupat principalment en l'àmbit de l'educació, tant com a personal docent i investigador a la Universitat, com a professor a secundària i cicles formatius, així com també en el sector privat. A més, he impartit docència tant presencial, com semi-presencial o online, mantenint un gran interès pels aspectes pedagògics i metodològics de l'ensenyament presencial i virtual.

Les meues principals línies d'investigació es centren en l'estudi de l'activitat física y la promoció de la salut, l'interès per la millora dels processos d'ensenyament-aprenentatge i l'estudi dels efectes de les noves tecnologies tant en l'assignatura d'educació física, com en la seua didàctica.

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dimarts de 14:00 a 15:00. DESPATX 4.16 FAC. DE MAGISTERI. TARONGERS. TELÈF.: (9616) 25094
Anual
Dimecres de 14:00 a 15:00. DESPATX P1024. MONTOLIVET. ED. MÀSTER SECUNDÀRIA. TELÈF: (9639) 83929
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Activitats anteriors
Estades a Centres de Recerca
Conferències
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs