foto Estela Lladosa Lopez
ESTELA LLADOSA LOPEZ
PDI Titular d'Universitat
Responsables de Gestio Academica
Àrea de coneixement: ENGINYERIA QUÍMICA
Departament: Enginyeria Química
Despatx 4.3.4 Departament d'Enginyeria Química Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Avgda. de la Universitat, s/n 46100 BURJASSOT, València
(9635) 43549
Asignatures impartides i modalitats docents
34765 - Experimentació en enginyeria química IIILaboratori, Pràctiques
34766 - Operacions bàsiques de l'enginyeria química IPràctiques
34772 - Enginyeria de processos i productes IPràctiques
34781 - Projecte fi de grau en Enginyeria QuímicaTreball fi d'estudis
34923 - Termodinàmica aplicada i transmissió de calorPràctiques, Teoria
44433 - Processos de separació avançatsLaboratori, Pràctiques, Teoria
44438 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 12:30 a 14:00. ETSE, BLOC 4, DESPATX 4.3.4
Primer quadrimestre
Dijous de 12:30 a 14:00. ETSE, BLOC 4, DESPATX 4.3.4
Segon quadrimestre
Dimarts de 11:00 a 14:00. ETSE, BLOC 4, DESPATX 4.3.4
Segon quadrimestre
Dijous de 11:00 a 14:00. ETSE, BLOC 4, DESPATX 4.3.4
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València