foto Lara Manyes Font
LARA MANYES FONT
PDI-Titular d'Universitat
Coordinador/a de Mobilitat
Àrea de coneixement: NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA
Departament: Medicina Prev. i Salut Púb., C. Aliment., Toxic. i Med.Legal
Facultat de Farmàcia despatx 3-39 planta 3era Campus de Burjassot
(9635) 44236
Biografia

Resum de la trajectòria (maig 2022)

Lara Manyes i Font és Professora Titular del Departament de Medicina Preventiva, Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal de la Universitat de València des d'octubre de 2021. ORCID ANEU: 0000-0001-5777-6107. Researcher ANEU: P-7298-2015. Scopus Author ANEU: 36465287000. És membre de l'Associació Espanyola de Toxicologia (AETOX) i de la Societat Espanyola de Nutrició Clínica i Metabolisme (SENPE).
Llicenciada en Farmàcia per la Universitat de València en 2007. Estudiant Erasmus en Paris, França (2003-2004 i 2004-2005) i Bologna, Itàlia (2005-2006). Beneficiària d'una ajuda predoctoral de Formació de Professorat Universitari (*FPU) del Ministeri d'Educació (2008-2012). Tesi doctoral supervisada pel Prof. Eugenio Santos i Prof. Alberto Fernández-Medarde en el Centre d'Investigació del Càncer (CSIC-USAL), Salamanca, la lectura del qual s'efectua al setembre de 2012. Posseeix dos sexennis d'investigació i un quinquenni de docència avaluats favorablement.
En el 2010, amb una beca de mobilitat predoctoral del Ministeri d'Educació, va realitzar una estada de 4 mesos en el Departament de neurociències del Karolinska Institutet d'Estocolm (Suècia) en el grup del Prof. Sven Ove Ögren. En el 2014, va realitzar una estada de 3 mesos en l'institut di Scienze della produzioni alimentari, CNR, Bari (Itàlia) en el grup del Prof. Solfrizzo. En el 2015-2016, va realitzar una estada de 2 mesos en el laboratori de química alimentària, *Università *degli *Studi *di *Ferrara (Itàlia) en el grup del Prof. Brandolini. A l'estiu del 2018, va realitzar una estada d'1 mes en el departament de Proteòmica i Metabolómica de la Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu de Cluj-Napoca (Romania) amb la Prof. *Iuga. En el 2020, amb una beca de mobilitat de la Generalitat Valenciana (BEST2020) va realitzar una estada de 4 mesos en la Lund University en la Divisió de Medicina del Treball i del Medi ambient sota la supervisió de la Prof. Broberg en Lund, Suècia. La col·laboració es va estendre a altres membres del grup suec i va tornar a realitzar una estada de dos mesos al juliol i agost de 2021. Actualment està realitzant una estada de tres mesos com a professora visitant en la Sapienza – Università di Roma, Itàlia, en col·laboració amb els professors Andrea Excepte i Luisa Mannina. La temàtica versa sobre biofilms d'ús alimentari i anàlisi mitjançant la tècnica de NMR. L'estada tindrà lloc entre l'1 de maig i el 31 de juliol de 2022.
Els últims anys ha desenvolupat la seua investigació en la línia de “Mecanismes de toxicitat de les micotoxines i compostos bioactius in vitro i in vivo mitjançant tècniques òmiques”, en relació a la modificació de l'expressió gènica, proteica i metabòlica per exposició a micotoxines, però també en combinació amb components alimentaris bioactius com els carotenoides. Dins del grup d'investigació ha assumit la responsabilitat de gestionar els estudis amb tècniques òmiques i aquells in vivo. En resum, les tècniques posades a punt han sigut: l'extracció d'ADN, ARN i proteïnes a partir de línies cel·lulars de mamífer, teixits animals i espores fúngiques, l'anàlisi *transcriptómico de dades obtingudes per RNA-seq i el transcripcional en temps real per qPCR, l'anàlisi proteòmic i metabolòmic per HPLC-MS-qTOF i últimament l'anàlisi de canvis epigenètics.
L'activitat desenvolupada ha donat lloc a una producció continuada difosa en publicacions de referència, bàsicament, en l'àrea de Ciència i Tecnologia de l'Aliments i, en concret, 74 articles la majoria en revistes científiques indexades en el JCR i en el primer quartil de la seua categoria temàtica, a més d'unes 115 comunicacions a congressos, entre les quals s'inclou una ponència convidada internacional en el Congrés “Nutrition – Medicine of the Future - 2019” a Cluj-Napoca (Romania). Com a dada complementària, cal citar el paràmetre h de 21 en el moment actual. Cal assenyalar que els articles publicats i referenciats en JCR han produït un total de 1563 citacions, de les quals un 70% corresponen als últims 5 anys, indicant una producció científica fructífera. Ha codirigit 6 tesis doctorals i múltiples tesis de fi de màster i fi de grau a la Universitat de València.
Ha sigut investigadora principal del projecte 'Canvis transcriptòmics i proteòmics en cèl·lules neuronals per exposició a micotoxines emergents i carotenoides' (UV2020-0332). Ha participat en projectes d'investigació europeus (AQUABIOPRO-FIT, H2020-WIDESPREAD-2020-5, PCI2020-112008), nacionals (FIS PS09/01979, AGL2013-43194-P, AGL2014-52648-REDT, AGL2016-77610-R, PID2019-108070RB-I00-ALI), autonòmics (SA044A08, GV2016-106, GVA-INNVAL10/19/078), d'universitat (Fundació Solórzano 2012-2013) i en contractes amb 5 empreses diferents relacionades amb la indústria alimentària, amb la gestió sanitària i la fabricació de compostos químics. Actualment és responsable del contracte amb l'empresa Guinama per a assessorar sobre risc tòxic de compostos químics. Va ser avaluadora de projectes en 2017 i 2022 per al Centre Nacional de Ciència-Narodowe Centrum Nauki, Polònia.

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dimarts de 15:30 a 18:00. DESPATX 3-39 FACULTAT DE FARMÀCIA
Anual
Dijous de 15:30 a 18:00. DESPATX 3-39 FACULTAT DE FARMÀCIA
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Altres Mèrits o aclariments
Estades a Centres de Recerca
Conferències
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs