foto Antonio Lopez Alemany
ANTONIO LOPEZ ALEMANY
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: OPTOMETRIA I CIÈNCIES DE LA VISIÓ
Departament: Òptica i Optometria i Ciències de la Visió
(9635) 43199
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 10:00 a 13:00. DESPATX 1.49 EDIFICI D'INVESTIGACIÓ
Segon quadrimestre
Dilluns de 09:30 a 12:30. DESPATX 1.49 EDIFICI D'INVESTIGACIÓ
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València