foto Luis Roca Perez
LUIS ROCA PEREZ
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Àrea de coneixement: EDAFOLOGIA I QUÍMICA AGRÍCOLA
Departament: Biologia Vegetal
(9635) 44435
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dilluns de 17:00 a 20:00. 3-08 FACULTAD DE FARMACIA
Anual
Dimecres de 17:30 a 20:30. 3-08 (FACULTAD DE FARMACIA)
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Participacions a Congressos
Tesis, tesines i treballs