foto Lucia Teresa Hipolito Cubedo
LUCIA TERESA HIPOLITO CUBEDO
PDI Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: FARMÀCIA I TECNOLOGIA FARMACÈUTICA
Departament: Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Parasitologia
(9635) 44914
Asignatures impartides i modalitats docents
34002 - Treball fi de grau en Ciència i Tecnologia dels AlimentsTreball fi d'estudis
34082 - Tecnologia farmacèutica ILaboratori
34084 - Tecnologia farmacèutica IISeminaris, Aula Informàtica, Laboratori, Teoria, Tutories
34092 - Treball Final de Grau de FarmàciaTreball fi d'estudis
34093 - Legislació i deontologia farmacèuticaSeminaris, Teoria, Tutories
36313 - Treball fi de grau del PDG de Farmàcia i Nutrició Humana i DietèticaTreball fi d'estudis
40145 - Neurobiologia experimentalLaboratori, Teoria
40148 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
43034 - Farmacologia de l'addicció a drogues d'abús: perspectives terapèutiquesLaboratori, Teoria
62298 - Cura, eutanàsia i realització de procediments amb animals d'experimentacióTeoria
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 00:00 a 01:00. TUTORIAS VIRTUALES
Segon quadrimestre
Dimarts de 13:00 a 14:30. DESPATX 2-24 FAC. FARAMACIA
Segon quadrimestre
Dijous de 13:00 a 14:30. DESTATX 2.24 FAC. FARMACIA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València