foto Miguel Angel Gamon Gimenez
MIGUEL ANGEL GAMON GIMENEZ
PI Invest No Doctor Uv A1
PDI Associat/Da Universitari/A
(9635) 43583
Asignatures impartides i modalitats docents
34831 - InformàticaLaboratori
34852 - ProgramacióLaboratori, Pràctiques
Tutories
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València