foto Sergi Maicas Prieto
SERGI MAICAS PRIETO
PDI-Titular d'Universitat
Director/a Titulacio Master Oficial
Àrea de coneixement: MICROBIOLOGIA
Departament: Microbiologia i Ecologia
Departament de Microbiologia i Ecologia Facultat de Biologia Dr. Moliner, 50 46100 Burjassot
(9635) 43214
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dilluns de 08:30 a 11:00. DESP. 2.72 (EDIF. INVESTIGACIÓN)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Projectes
Tesis, tesines i treballs