foto Maria Eugenia Infanzon Cases
MARIA EUGENIA INFANZON CASES
PDI Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: PERSONALITAT, AVALUACIÓ I TRACT. PSICOL.
Departament: Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
963864457 (D)
Asignatures impartides i modalitats docents
33322 - Treball fi de grau en psicologiaTreball fi d'estudis
35058 - Psicologia criminalTeòric-Pràctic
40200 - Psicologia, autonomia i dependènciaTreballs en grup, Seminaris, Pràctiques, Teoria
42328 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
44187 - Avaluació i diagnòstic en psicologia de la salutTeòric-Pràctic
44195 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 16:00 a 19:00. DESPATX ASSOCIATS 3ER PIS LABORATORIS
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València