foto Maria Alcantud Diaz
MARIA ALCANTUD DIAZ
PDI Contractat/Da Doctor/A
Àrea de coneixement: DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA
Departament: Didàctica de la Llengua i la Literatura
(9616) 25028
Asignatures impartides i modalitats docents
33664 - Llengua estrangera II: anglèsTeòric-Pràctic
33697 - Pràctiques escolars d'educació primària IPràctiques externes
33698 - Pràctiques escolars d'educació primària IIPràctiques externes
33699 - Pràctiques escolars d'educació primària IIIPràctiques externes
33700 - Treball final de grau: mestre/a en educació primàriaTreball fi d'estudis
40515 - Aprenentatge i ensenyament de la llengua anglesaTeòric-Pràctic
40561 - Pràcticum: Especialitat de llengua anglesaPràctiques externes
42255 - Treball fi de màster: Especialitat de llengua anglesaTreball fi d'estudis
43491 - Treball fi de màsterTreball fi d'estudis
Tutories
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València