foto Marcos Escolano Perez
MARCOS ESCOLANO PEREZ
PI Invest Formacio Predoc Fpu
:
Departament: Química Orgànica
Asignatures impartides i modalitats docents
34207 - Laboratori de química orgànica IILaboratori, Tutories
Tutories
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.